Follow

Syllabi from 2015

PDF

FREN 1001, Maria Christina Bucalan

PDF

FREN 1001, Celeste E. Conefry

PDF

FREN 1001, Madeleine Hollier

PDF

FREN 1001, James A. McAllister

PDF

FREN 1002, Olivier Bourderionnet

PDF

FREN 1002, Maria Christina Bucalan

PDF

FREN 1002, Madeleine Hollier

PDF

FREN 2001, Juliana Starr

PDF

FREN 3031, Olivier Bourderionnet

PDF

FREN 3041, Juliana Starr

PDF

FREN 4110, Eliza Ghil

PDF

FREN 4265, Olivier Bourderionnet

PDF

FREN 5110, Eliza Ghil

PDF

FREN 5265, Olivier Bourderionnet

PDF

FREN 6041, Celeste E. Conefry

PDF

GER 1001, Pia Köstner

PDF

GER 1001, Pia Köstner

PDF

GER 1002, Pia Köstner

PDF

GER 1002, Pia Köstner

PDF

GER 2001, Pia Köstner

PDF

ITAL 1001, Eliza Ghil

PDF

ITAL 1002, Eliza Ghil

PDF

JAPN 1001, Noriko Sasaki Lastrapes

PDF

JAPN 1002, Noriko Sasaki Lastrapes

PDF

ROML 4005, Manuel García-Castellón

PDF

ROML 5005, Manuel García-Castellón

PDF

SPAN 1001, Maria Artigas

PDF

SPAN 1001, Elaine S. Brooks

PDF

SPAN 1001, Celeste E. Conefry

PDF

SPAN 1001, James A. McAllister and Lourdes Rincon

PDF

SPAN 1001, Dulce M. Menes

PDF

SPAN 1001, Clifton Meynard

PDF

SPAN 1001, Laura A. Siu

PDF

SPAN 1002, James A. McAllister

PDF

SPAN 1002, Dulce M. Menes

PDF

SPAN 1002, Joke Mondada

PDF

SPAN 2001, Clifton Meynard

PDF

SPAN 2002, Clifton Meynard

PDF

SPAN 3031, Maria Artigas

PDF

SPAN 3041, Dulce M. Menes

PDF

SPAN 3100, Elaine S. Brooks

PDF

SPAN 4007, Joke Mondada

PDF

SPAN 5007, Joke Mondada

PDF

SPAN 6198, Maria Artigas

PDF

SPAN 6397, Maria Artigas